CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOGREEN
Tel: 0243.722.8780  -  Fax: 0243.722.8852
Website: nguyenlieuhoaduoc.vn
Hotline: 0243722885202437228780
Email: biogreen.jsc@gmail.com