Giới thiệu

Giới thiệu

BIOGREEN – HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Hóa dược và Công nghệ Sinh học BioGreen được thành lập với đội ngũ cán bộ chuyên  môn cao, gồm các dược sỹ cao cấp, cử nhân công nghệ sinh học và các cán bộ chuyên môn khác. 
Từ khi thành lập, các thành viên sáng lập công ty luôn trăn trở làm sao sản xuất được các sản phẩm tốt,  làm sao cung cấp được nguyên liệu chất lượng cao với giá cả hợp lý cho các đối tác của mình. Vì vậy,  công ty ra đời với sứ mệnh cung cấp cho các công ty sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng nguồn  nguyên liệu chất lượng tốt nhất và uy tín nhất. Chân thành là tôn chỉ hàng đầu của chúng tôi, chân  thành với bản thân, chân thành với đối tác, chân thành với xã hội. 

NGUYÊN TẮC KINH DOANH:
– Chính sách chất  lượng: Chất lượng của sản phẩm và chất lượng dịch vụ là mục tiêu phấn đấu cao nhất và liên tục của công ty cổ phần BioGreen, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và sự phát triển bền vững của công ty BioGreen.
– Hợp tác cùng phát triển: Công ty cổ phần BioGreen luôn ý thức về quan hệ cộng sinh trong kinh doanh với khách hàng, lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của BioGreen. Sự thành công của khách hàng luôn là yếu tố hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh của BioGreen.

VĂN HÓA CÔNG TY: “CÙNG ĐÓNG GÓP, CÙNG CHIA SẺ”
Toàn bộ cán bộ nhân viên công ty BioGreen luôn tâm niệm “Ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”. Công ty Cổ phần Hóa dược và Công nghệ Sinh học BioGreen là môi trường thuận lợi tạo điều kiện phát triển năng lực bản thân của mỗi nhân viên. Dân chủ luôn được đề cao, mọi ý kiến của nhân viên luôn được ghi nhận.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Ngay từ khi thành lập, chúng tôi luôn kiên trì với mục tiêu chất lượng: chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
– Tăng doanh thu trung bình năm: 20-25%. Đến năm 2020 đạt doanh thu.
– Thu nhập bình quân tăng 20%.