CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOGREEN
Tel: 043.722.8780  -  Fax: 043.722.8852
Website: nguyenlieuhoaduoc.vn
Hotline: 0947 889 048 - 0986 337 236
Email: biogreen.jsc@gmail.com